Strona główna
O nas
Sprzedaż
Księgowość i finanse
Kadry i płace
Akademia InsERT i podręczniki
Opieka posprzedażna
Serwis i wdrożenia
Navireo ERP
ESTPOL s.c.
Autoryzowany Partner InsERT S.A.
Kadry i płace


InsERTywni ... ESTPOL s.c.


Systemem kadrowo-płacowym firmy InsERT S.A. jest Gratyfikant GT oparty na platformie Windows, przeznaczony dla działów kadr i płac w małych oraz średnich przedsiębiorstwach, a także dla biur rachunkowych. Umożliwia prowadzenie ewidencji osobowej w firmie, wystawianie różnego rodzaju umów, ewidencjonowanie wypłat, ponadto obsługuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ułatwia wystawianie deklaracji skarbowych oraz ZUS.

Gratyfikant GT Sfera powstał dla użytkowników, którym zależy na rozbudowanej funkcjonalności systemu kadrowo-płacowego. Możliwe jest stworzenie wielu rozszerzeń, integracja programu z zewnętrzymi danymi lub systemami RCP, a także definiowanie składników płacowych.


InsERTywni ... ESTPOL s.c.Oto niektóre nasze propozycje programów dla Państwa :


InsERTywni ... ESTPOL s.c.

• Gratyfikant nexo - 1499 zł/netto (licencja do 30 pracowników)

www.insert.com.pl/programy_dla_firm/kadry_i_place/gratyfikant_nexo/opis.html

Gratyfikant nexo to system kompleksowo wspomagający obsługę kadr i płac w małych i średnich firmach oraz w biurach rachunkowych. Intuicyjny interfejs i automatyzacja wielu czynności znacznie przyśpieszają pracę, a duża elastyczność daje szerokie możliwości konfiguracji.

Gratyfikant nexo zawiera wszystkie funkcje niezbędne w dziale kadr i płac – od prowadzenia rozbudowanej ewidencji osobowej i wystawiania umów o pracę i umów cywilnoprawnych, przez proste i zaawansowane planowanie i naliczanie wynagrodzeń, po generowanie rozliczeń z urzędem skarbowym i ZUS oraz wystawianie różnych dokumentów kadrowo-płacowych.

Najważniejsze możliwości Gratyfikanta  nexo :

strona główna programu zbierająca najważniejsze informacje o bieżącym stanie rozliczeń kadrowo-płacowych w firmie;
wbudowany mechanizm przypomnień kadrowych – np. po rozwiązaniu umowy program przypomni o konieczności wystawienia świadectwa pracy, informacji PIT-11 oraz o wyrejestrowaniu z ubezpieczeń;
prosty, intuicyjny i jednocześnie dający wiele możliwości system planowania i realizacji wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców:
 - składniki płacowe kwotowe, definiowalne, z rozbudowanymi możliwościami parametryzacji;
 - określanie wartości składników globalnie, dla działów lub poszczególnych pracowników;
 - łatwe wprowadzanie zmian w systemie wynagrodzeń za pomocą operacji zbiorczych;
 - rozliczanie ewidencji czasu pracy, akordów, prowizji, potrąceń komorniczych;
 - automatyzacja naliczania  wynagrodzeń – przypomnienia, rozbudowany i intuicyjny kreator;
 - analizator wypłaty – szczegółowy opis obliczeń poszczególnych wartości wypłaty;
 - duże możliwości konfiguracji wydruków list płac;
rozbudowana ewidencja osobowa z przejrzyście pogrupowanymi danymi umożliwiająca gromadzenie wszelkich informacji niezbędnych do wygodnej obsługi pracowników;
umowy o pracę i cywilnoprawne wraz z aneksami;
bogaty zestaw wbudowanych wydruków kadrowych (umowy, aneksy, świadectwo, zaświadczenia, oświadczenia, skierowania i inne); możliwość tworzenia własnych wzorców;
planowanie czasu pracy, obsługa wielu systemów rozliczania czasu pracy, dowolne okresy rozliczeniowe;
ewidencja czasu pracy:
 - godziny przepracowane, nadgodziny dzienne i średniotygodniowe, godziny nocne;
 - urlopy, zwolnienia lekarskie, inne nieobecności;
 - ekwiwalenty za urlop;
akordy, prowizje i potrącenia komornicze;
obsługa delegacji krajowych i zagranicznych;
naliczanie, drukowanie i wysyłka elektroniczna deklaracji skarbowych (PIT-2, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, PIT-12, PIT-37, PIT-40);
generowanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS – współpraca z programem Płatnik;
bankowość elektroniczna;
Portal pracownika – nowoczesny kanał komunikacji z pracownikiem, który za pomocą przeglądarki internetowej z dowolnego miejsca może mieć wgląd do swoich danych.


InsERTywni ... ESTPOL s.c.

Gratyfikant nexo PRO - 2199 zł/netto (licencja do 50 pracowników) 

www.insert.com.pl/programy_dla_firm/kadry_i_place/gratyfikant_nexo_pro/opis.html

Gratyfikant nexo PRO to system kompleksowo wspomagający obsługę kadr i płac w małych i średnich firmach oraz w biurach rachunkowych. Intuicyjny interfejs i automatyzacja wielu czynności znacznie przyśpieszają pracę, a duża elastyczność daje szerokie możliwości konfiguracji.

Gratyfikant nexo PRO zawiera wszystkie funkcje niezbędne w dziale kadr i płac – od prowadzenia rozbudowanej ewidencji osobowej i wystawiania umów o pracę i umów cywilnoprawnych, przez proste i zaawansowane planowanie i naliczanie wynagrodzeń, po generowanie rozliczeń z urzędem skarbowym i ZUS oraz wystawianie różnych dokumentów kadrowo-płacowych.

Gratyfikant nexo PRO jest rozszerzoną wersją Gratyfikanta nexo, stworzoną dla firm, które potrzebują elastycznego, otwartego systemu kadrowo-płacowego. Oprócz pełnej funkcjonalności standardowego programu zawiera wiele dodatkowych rozwiązań. Pozwala m.in. na rozbudowaną obsługę umów cywilnoprawnych (składniki płacowe, dział, stanowisko, absencje i inne), zaawansowane definiowanie wartości składników płacowych, tworzenie własnych raportów i wydruków, specyficzne opisywanie danych z wykorzystaniem tzw. pól własnych. Poprzez tzw. punkty rozszerzeń i Sferę dla Gratyfikanta można dodawać indywidualne rozwiązania dostosowane do specyfiki firmy.

Najważniejsze możliwości Gratyfikanta  nexo :

strona główna programu zbierająca najważniejsze informacje o bieżącym stanie rozliczeń kadrowo-płacowych w firmie;
wbudowany mechanizm przypomnień kadrowych – np. po rozwiązaniu umowy program przypomni o konieczności wystawienia świadectwa pracy, informacji PIT-11 oraz o wyrejestrowaniu z ubezpieczeń;
prosty, intuicyjny i jednocześnie dający wiele możliwości system planowania i realizacji wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców:
 - składniki płacowe kwotowe, definiowalne, z rozbudowanymi możliwościami parametryzacji;
 - określanie wartości składników globalnie, dla działów lub poszczególnych pracowników;
 - łatwe wprowadzanie zmian w systemie wynagrodzeń za pomocą operacji zbiorczych;
 - rozliczanie ewidencji czasu pracy, akordów, prowizji, potrąceń komorniczych;
 - automatyzacja naliczania  wynagrodzeń – przypomnienia, rozbudowany i intuicyjny kreator;
 - analizator wypłaty – szczegółowy opis obliczeń poszczególnych wartości wypłaty;
 - duże możliwości konfiguracji wydruków list płac;
rozbudowana ewidencja osobowa z przejrzyście pogrupowanymi danymi umożliwiająca gromadzenie wszelkich informacji niezbędnych do wygodnej obsługi pracowników;
umowy o pracę i cywilnoprawne wraz z aneksami;
bogaty zestaw wbudowanych wydruków kadrowych (umowy, aneksy, świadectwo, zaświadczenia, oświadczenia, skierowania i inne); możliwość tworzenia własnych wzorców;
planowanie czasu pracy, obsługa wielu systemów rozliczania czasu pracy, dowolne okresy rozliczeniowe;
ewidencja czasu pracy:
 - godziny przepracowane, nadgodziny dzienne i średniotygodniowe, godziny nocne;
 - urlopy, zwolnienia lekarskie, inne nieobecności;
 - ekwiwalenty za urlop;
akordy, prowizje i potrącenia komornicze;
obsługa delegacji krajowych i zagranicznych;
naliczanie, drukowanie i wysyłka elektroniczna deklaracji skarbowych (PIT-2, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, PIT-12, PIT-37, PIT-40);
generowanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS – współpraca z programem Płatnik;
bankowość elektroniczna;
Portal pracownika – nowoczesny kanał komunikacji z pracownikiem, który za pomocą przeglądarki internetowej z dowolnego miejsca może mieć wgląd do swoich danych.


 Dodatkowe rozwiązania dostępne w wersji PRO :

Sfera dla Gratyfikanta – możliwość tworzenia własnych rozwiązań;
tzw. punkty rozszerzania – możliwość rozszerzania logiki biznesowej o własne algorytmy (np. własne składniki płacowe, tzw. pluginy);
pola i słowniki własne do opisywania obiektów w programie umożliwiające dokonanie analizy według własnych kryteriów;
definiowanie własnych raportów i wydruków z możliwością ich eksportu do innych programów InsERT nexo;
flagi własne definiowane dla konkretnych obszarów biznesowych (np. umów o pracę);
dedykowane widoki w modułach;
definiowanie własnych ról użytkowników;
rozszerzone możliwości umów cywilnoprawnych: prowadzenie kalendarza, ewidencja czasu pracy – godziny przepracowane, ewidencjonowanie różnego rodzaju absencji, dostęp do ewidencji naliczeń i potrąceń, dowolne składniki płacowe;
rozszerzone możliwości składników definiowalnych – odwoływanie się do wartości z innych wypłat/rachunków z bieżącego miesiąca oraz wypłat/rachunków z poprzednich miesięcy;
wielopoziomowa struktura organizacyjna.


InsERTywni ... ESTPOL s.c.

• Biuro nexo - 699 zł/netto

www.insert.com.pl/programy_dla_firm/ksiegowosc_i_finanse/biuro_nexo/opis.html

Biuro nexo to program stworzony z myślą o biurach rachunkowych i doradcach podatkowych używających w codziennej pracy systemów z linii InsERT nexo. Wspiera biura rachunkowe w trzech głównych obszarach pracy:
wspomaga typowe czynności wykonywane w każdym biurze, jak np. rozliczanie klientów czy śledzenie stanu zaawansowania prac w comiesięcznej obsłudze klientów;
automatyzuje pracę na wielu podmiotach systemu InsERT nexo;
ułatwia komunikację z klientami biura poprzez dedykowany portal.

Biuro nexo jest integralnym składnikiem systemu InsERT nexo. Pracuje na tej samej bazie z innymi programami obsługującymi biuro rachunkowe. Dzięki takiej architekturze zapewniony jest dostęp do wszystkich mechanizmów platformowych, takich jak: pola własne, flagi, InsMAIL, zestawienia, wydruki, Sfera, biblioteka dokumentów i wiele innych.

Najważniejsze możliwości Biura nexo :

Klienci, cenniki – kartoteka klientów Biura nexo została zintegrowana z kartoteką klientów InsERT nexo. Klientom można przypisywać rozbudowane cenniki, na podstawie których system dokonuje wyceny pracy biura rachunkowego. Rozliczanie pomiędzy biurem rachunkowym a jego klientami wspierają odpowiednie raporty, a w przypadku posiadania programu Subiekt nexo także automatyczna funkcja generowania faktur dla klientów.
Rejestr usług księgowych – pozwala odnotowywać zdarzenia, które dzieją się poza systemem InsERT nexo, a które biuro chce ująć w rozliczeniu za obsługę. Jako przykład można podać konsultacje prawne, załatwianie spraw w urzędach w imieniu klienta i wiele innych.
Warunki umowy – elastyczny mechanizm pozwalający zanotować najważniejsze ustalenia poczynione pomiędzy biurem rachunkowym a klientem, tak aby zawsze były „pod ręką”.
Działania cykliczne – struktury złożone z różnych typów danych (tak/nie, liczba całkowita, liczba rzeczywista, tekst, data, słownik, flaga), których zadaniem jest ułatwienie śledzenia zadań wykonywanych cyklicznie dla każdego klienta, takich jak: wprowadzanie dokumentów, sporządzanie deklaracji i sprawozdań finansowych, rozliczanie pojazdów, naliczanie wynagrodzeń, wysyłanie dokumentów, przekazywanie informacji i wiele innych.
Wzorce klientów biura – wzorce baz danych mogą być wykorzystywane przy tworzeniu nowych klientów. Można w nich zdefiniować obiekty sprofilowane pod klientów z określonej branży, np.: schematy importu, pieczęcie księgowe. Dzięki nim możliwe jest szybkie tworzenie skonfigurowanych podmiotów dla nowych klientów.
Operacje zbiorcze – mechanizm pozwalający szybko wykonywać operacje na wielu podmiotach systemu InsERT nexo. Dzięki niemu można sprawnie wykonać typowe czynności księgowe, jak naliczanie i wysyłka deklaracji, drukowanie ksiąg czy ewidencji VAT lub zakładanie nowych okresów obrachunkowych. Automatyzuje on też wiele operacji administracyjnych, jak np. zarządzanie personelem, archiwizacja, dearchiwizacja czy konwersja podmiotów do nowych wersji.

 Program może współpracować z bazami danych podmiotów w dwóch trybach. Tryb restrykcyjny wymaga zgodności kont i haseł pomiędzy bazą Biura nexo a bazą podmiotu. Tryb bez kontroli jest przeznaczony dla klientów, którzy chcą łatwo wykonywać operacje bez większej dbałości o kwestie bezpieczeństwa.
Portal biura – najwygodniejszy i najszybszy sposób dostarczania niezbędnych informacji klientom biura rachunkowego. Księgowy może w portalu opublikować najważniejsze informacje finansowo-księgowe dla swego klienta, takie jak:
 - informacje o kwotach podatków i składkach ZUS do zapłacenia wraz z parametrami przelewów;
 - szczegółowe informacje o podatku dochodowym i podatku VAT;
 - informacje o wynagrodzeniach pracowników;
 - podsumowania miesięczne poszczególnych typów podatków wraz z rozrachunkami i wynagrodzeniami;
- szczegółowe raporty.InsERTywni ... ESTPOL s.c.InsERTywni ... ESTPOL s.c.

Gratyfikant GT - 1499 zł/netto

http://www.insert.com.pl/programy_dla_firm/kadry_i_place/gratyfikant_gt/opis.html

Gratyfikant GT jest nowoczesnym systemem kadrowo-płacowym, następcą programów Gratyfikant, Gratyfikant 2 i Gratyfikant 3. Program polecamy osobom, które w małych i średnich firmach zajmują się sprawami kadrowo-płacowymi, a także biurom rachunkowym.

Gratyfikant GT posiada wiele rozbudowanych funkcji przydatnych w dziale kadr i płac. Umożliwia prowadzenie ewidencji osobowej w firmie, wystawianie różnego rodzaju umów, ewidencjonowanie wypłat, ponadto obsługuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ułatwia wystawianie deklaracji skarbowych (m.in.: PIT-4, PIT-8A, PIT-11/8B, PIT-36, PIT-36L, PIT-37) oraz ZUS (m.in.: RCA, RZA, RSA, DRA). System dostosowany jest do obowiązujących przepisów. Gratyfikant GT współpracuje z programem Płatnik.

Gratyfikant GT jest najnowszym składnikiem systemu InsERT GT, zintegrowany został z programami księgowymi tej linii - księgą przychodów i rozchodów - Rachmistrzem GT i systemem finansowo-księgowym - Rewizorem GT. Możliwe jest przeniesienie do niego danych zgromadzonych w Gratyfikancie 3 oraz mikroGratyfikancie GT, a także w systemie Płatnik.


InsERTywni ... ESTPOL s.c.

Sfera dla Gratyfikanta GT - 1499 zł/netto

http://www.insert.com.pl/programy_dla_firm/kadry_i_place/sfera_dla_gratyfikanta_gt/opis.html

Sfera dla Gratyfikanta GT jest dodatkiem, który umożliwia rozszerzanie istniejących możliwości Gratyfikanta GT. Rozszerzenia można zrealizować dzięki wykorzystaniu dwóch niezależnych mechanizmów :

- Udostępnione biblioteki obiektów Gratyfikanta GT - umożliwia to pisanie rozwiązań wykorzystujących wewnętrzne obiekty Gratyfikanta GT; rozwiązania te mogą powstać w Visual Basic for Applications lub w innych językach programowania (np. Microsoft Windows Script, Java Script, Visual C++, Delphi, czy Java). Rozwiązania, które powstaną dzięki tej funkcjonalności przede wszystkim ułatwią codzienną pracę, zautomatyzują niektóre z wykonywanych czynności oraz dodadzą wiele nowych możliwości. Przykładem jest integracja z RCP.

- Mechanizm obsługi skryptów definiujących składniki płacowe - umożliwia tworzenie dowolnie złożonych składników płacowych, umożliwiając tym samym np. uzależnienie tego składnika od zewnętrznych danych. Za pomocą tego mechanizmu wdrożeniowiec lub programista może definiować dowolne składniki płacowe w nowoczesnej technologii .NET za pomocą języków: Visual Basic.NET i C#. Zdefiniowane składniki zostaną dołączone listy składników płacowych i będą mogły być w łatwy sposób wykorzystywane w obsłudze kadrowo-płacowej firmy.

Dzięki temu Sfera dla Gratyfikanta GT staje się wygodnym środowiskiem do tworzenia wyspecjalizowanych rozwiązań.

Sfera dla Gratyfikanta GT jest skierowana do wszystkich użytkowników Gratyfikanta GT, którzy potrzebują indywidualnych rozwiązań, dodatkowych funkcjonalności lub automatyzacji często wykonywanych prac. Także jeśli niezbędne jest złożone definiowanie składników płacowych, uwzględniające niestandardowe dane lub korzystające z zewnętrznych informacji, to najlepszym rozwiązaniem jest Sfera dla Gratyfikanta GT.

Za pomocą Sfery dla Gratyfikanta GT możliwe jest :

- umożliwienie współpracy Gratyfikanta GT z rozmaitymi rejestratorami czasu pracy;
- indywidualne, rozbudowane definiowanie składników płacowych
- ścisłe dopasowanie Gratyfikanta GT do potrzeb klienta, uzależnionych od specyfiki prowadzenia firmy;
- stworzenie zbiorczych operacji zamiast serii jednorazowych akcji, które w danej firmie wykonywane są często i zajmują dużo czasu.


InsERTywni ... ESTPOL s.c.

Gratyfikant GT Sfera - 2998 zł/netto

http://www.insert.com.pl/programy_dla_firm/kadry_i_place/gratyfikant_gt_sfera/opis.html

Gratyfikant GT Sfera jest nowoczesnym systemem kadrowo-płacowym, który oprócz standardowej funkcjonalności został wyposażony w Sferę dla Gratyfikanta GT - mechanizm umożliwiający rozbudowę systemu. Program powstał z myślą o użytkownikach, którym zależy na dodatkowych funkcjach, np. pobieraniu danych z systemów RCP czy definiowaniu własnych składników płacowych.


InsERTywni ... ESTPOL s.c.


InsERTywni ... ESTPOL s.c.

Biuro GT - 699 zł/netto

http://www.insert.com.pl/programy_dla_firm/ksiegowosc_i_finanse/biuro_gt/opis.html

Biuro GT to system przeznaczony dla księgowych i kadrowych zatrudnionych w biurze rachunkowym oraz dla doradców podatkowych. Program jest uzupełnieniem programów księgowych i kadrowo-płacowych z linii InsERT GT (Rachmistrz GT, Rewizor GT, Gratyfikant GT, mikroGratyfikant GT). To narzędzie integrujące operacje wykonywane w tych systemach, dzięki czemu staje się wygodną podstawą pracy dla pracowników biura.

Biuro GT umożliwia sprawną obsługę dużej liczby podmiotów bez konieczności wyboru wszystkich obsługiwanych podmiotów i odszukiwania odpowiedniego modułu administracyjnego.

Biuro GT automatyzuje wykonywanie operacji powtarzalnych, koniecznych do przeprowadzenia w każdym z obsługiwanych podmiotów. W systemie możliwe jest automatyczne modyfikowanie najważniejszych parametrów programów księgowych i kadrowych. Program zawiera mechanizmy pozwalające na łatwe harmonogramowanie pracy biura i kontrolowanie niektórych operacji wykonywanych przez biuro rachunkowe.

Biuro GT ułatwia zarządzanie czynnościami administracyjnymi na wielu bazach danych - przede wszystkim przy archiwizacji i konwersji baz danych.
System generuje odpowiednie raporty ułatwiające rozliczanie pomiędzy biurem rachunkowym a jego klientami.

Biuro GT to program intuicyjny w obsłudze, którego zadaniem jest przede wszystkim znaczne przyspieszenie pracy osób zatrudnionych w biurze rachunkowym.
Funkcjonalność Biura GT ogólnie można podzielić na dwie płaszczyzny działania. Pierwsza to wspomaganie pracy z programami linii InsERT GT, druga to funkcje, które ułatwiają planowanie rozmaitych zadań i kontrolują pracę całego biura.

 

Oferta dla biur rachunkowych i doradców podakowych *

Z myślą o biurach rachunkowych stworzyliśmy specjalną ofertę, która ułatwi ewidencjonowanie księgowości obsługiwanych przez Państwa podmiotów.

Programy firmy InsERT to najlepsza oferta dla biur rachunkowych :

- z powodzeniem wykorzystywane są w ponad 7 tys. biur

- klienci biur, małe i średnie firmy,wybierają najczęściej oprogramowanie InsERTu, a obsługa takich podmiotów jest zdecydowanie wygodniejsza i pewniejsza dzięki wykorzystaniu współpracujących z nimi systemów księgowych firmy InsERT

- Rewizor GT to najlepiej przez księgowych oceniana marka programu finansowo-księgowego (wg raportu ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku: "Plany zakupowe MSP w zakresie oprogramowania wspomagającego zarządzanie firmą")

- Gratyfikant GT jest zwycięzcą dwóch kategorii w konkursie Aplikacja Roku 2006: Aplikacja zarządzająca informacją w firmie oraz Aplikacja wspomagająca zarządzanie przedsiębiorstwem

- ceny programów księgowych i ich uaktualnień nie zależą od liczby stanowisk, co jest wyjątkową ofertą na rynku, a ceny uaktualnieńprogramów nie zależą od ilości podmiotów obsługiwanych przez biuro.


InsERTywni ... ESTPOL s.c.


Oto dostępne w InsERT zestawy programów dla biur rachunkowych i doradców podatkowych :


InsERTywni ... ESTPOL s.c.

1. Zestaw Biuro rachunkowe
- w skład zestawu wchodzą :

- Rachmistrz GT
 
- Rewizor GT

- Subiekt GT

Cena zestawu : 1999 zł/netto 


InsERTywni ... ESTPOL s.c.

2. Zestaw Biuro rachunkowe plus
- w skład zestawu wchodzą :

- Rachmistrz GT

- Rewizor GT

- Biuro GT

- Subiekt GT
 
Cena zestawu : 2599 zł/netto


InsERTywni ... ESTPOL s.c.

3. Zestaw Biuro rachunkowo-płacowe - w sakład zestawu wchodzą :

- Rachmistrz GT

- Rewizor GT

- Gratyfikant GT

- Subiekt GT
 
Cena zestawu : 3399 zł/netto


InsERTywni ... ESTPOL s.c.

4. Zestaw Biuro rachunkowo-płacowe plus - w skład zestawu wchodzą :

- Rachmistrz GT

- Rewizor GT

- Gratyfikant GT

- Biuro GT

- Subiekt GT
  
Cena zestawu : 3999 zł/netto


InsERTywni ... ESTPOL s.c.

5. Zestaw Doradca Podatkowy - w skład zestawu wchodzą :

- Rachmistrz GT

- Rewizor GT

- Gratyfikant GT

- Gestor GT

- Subiekt GT

Cena zestawu : 3799 zł/netto


InsERTywni ... ESTPOL s.c.

6. Zestaw Doradca Podatkowy Plus - w skład zestawu wchodzą :

- Rachmistrz GT

- Rewizor GT

- Gratyfikant GT

- Gestor GT

- Biuro GT

- Subiekt GT

Cena zestawu : 4399 zł/netto


http://www.insert.com.pl/programy_dla_firm/oferta_dla_biur_rachunkowych.html

* - Oferta skierowana jest wyłącznie do podmiotów uprawnionych do usługowego prowadzenia księgowości, doradztwa podatkowego bądź czynności biegłego rewidenta.


InsERTywni ... ESTPOL s.c.


Pełna oferta programów Kadry i Płace oraz cennik na :

http://www.insert.com.pl/oferta/kadry_i_place.html

http://www.insert.com.pl/cennik/glowny.html

http://www.insert.com.pl/cennik/biura_rachunkowe.html

 

 

Strona głównaO nasSprzedażKsięgowość i finanseKadry i płaceAkademia InsERT i podręcznikiOpieka posprzedażnaSerwis i wdrożeniaNavireo ERP
Zapraszamy ... na fajne programy !